IMAGIX PROGES - Program de Evidențe Contabile Primare în Unitățile de Producție

    Imagix PROGES este ideal pentru evidențele de materii prime și produse finite

CU CE VA AJUTA PROGRAMUL IMAGIX PROGES ?

 • Realizează evidența intrărilor și ieșirilor de materii prime, care ies spre productie, pentru transformare in produse finite, pe baza de rețete de producție.
 • Produsele finite sunt urmărite de la realizare până la valorificarea acestora, prin vânzare sau consum, după care intră în vizor clienții.
 • Există o evidență atât a furnizorilor de materii prime cât și a clienților în legătură cu activitatea de producție (Este specializat pentru gestiunea materialelor prime pentru comerț cu ridicata, ieșirea din gestiune facându-se cu prețul mediu, iar produsele tot pentru comerț cu ridicata, ieșirea lor realizându-se prin metoda identificării.)

      Realizează rapoarte despre:

 • Evidența furnizorilor și a clienților pe scadențe;
 • Evidența produselor din gestiune după prețul de intrare sau ieșire
 • Registre de casă, de bancă și de gestiune

    Tipărește:

 • note de intrare recepție
 • facturi pe formate tipizate
 • centralizatoare de intrări și de ieșiri
 • fișe de materiale si produse, lunare si anuale
 • inventare de materii prime și produse
 • balanțe de materiale și produse
 • fișe de furnizori și clienți
 • lista facturilor neplătite și neîncasate
 • rapoarte de producție

 UTILIZATORII PROGRAMULUI IL FOLOSESC PENTRU CĂ:

 • la modificarea datelor din lunile anterioare se pot transmite efectele modificării in lunile următoare
 • apelarea unui calculator cu cele 4 operații de bază pentru verificarea datelor
 • vizualizarea rapoartelor foarte ușoară, folosind tastele săgeți sau rotița de la mouse

       Cerințe de instalare:

 • Sistem de operare:   minim Windows 98
 • Rezolutie:    minim 800×600, small fonts
 • Spatiu pe Harddisk:  20